Κατηγορία: Αγροτικά Νέα

Εργόσημο ΟΓΑ 0

Εργόσημο ΟΓΑ

Το ΕΡΓΟΣΗΜΟ είναι ο νέος τρόπος αμοιβής των εργατών γης και καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών τους. Ο εργοδότης – κτηματίας,...