Γυναίκες προφήτες από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα

Η λέξη Σίβυλλα στην αρχαιότητα συμβόλιζε τη γυναίκα που διέθετε την ικανότητα να μαντεύει, όχι όμως με τον τρόπο που το έκανε για παράδειγμα η Πυθία στο Μαντείο των Δελφών η οποία καλούνταν να απαντήσει σε συγκεκριμένες ερωτήσεις.