Ανουνάκι, μια ερπετοειδείς φυλή που ήρθε από τον ουρανό

Οι Ανουνάκι, σύμφωνα με την ανάγνωση των επιγραφών των Σουμέριων από τον Ζαχαρία Σίτσιν (αρχαιολόγος και ιστορικός μελετητής, είναι ένας από τους λίγους που μπορούν να διαβάσουν τη σφηνοειδή γραφή των Σουμέριων και άλλες Ακκαδικές γλώσσες)  ήταν μια φυλή που ήρθε...