Νέα ηλεκτρονική υπηρεσία της Γ.Γ.Π.Σ.&Δ.Υ. περί μισθοδοσίας των εργαζομένων στο Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους Ο.Τ.Α. .

Τα στοιχεία μισθοδοσίας τους σε μηνιαία βάση θα μπορούν να βλέπουν όλοι οι μισθοδοτούμενοι μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών (ΕΑΠ), όπως  παραδίδονται από τους κατά τόπους εκκαθαριστές.

TAXISnet

Συγκεκριμένα, μέσω της ιστοσελίδας www.gsis.gr οι υπάλληλοι του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των ΟΤΑ α’ και β΄ βαθμού, με τους προσωπικούς τους κωδικούς του TAXISnet,  θα μπορούν  να  έχουν  άμεση  πρόσβαση  στην Εφαρμογή Πληροφόρησης  Μισθοδοτούμενων και να αναζητούν, εκτός από τα πρόσφατα στοιχεία μισθοδοσίας τους, και αναδρομικά στοιχεία από το έτος που εντάχθηκε ο φορέας τους στην ΕΑΠ.

ΔΟΥ
Η νέα υπηρεσία υλοποιήθηκε από την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων & Διοικητικής Υποστήριξης, σε συνεργασία με την ΕΑΠ.

Αφήστε μια απάντηση