Εφορίες και ασφαλιστικά ταμεία

ΟΓΑΤην πλήρη «επικοινωνία» μεταξύ της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ ΑΕ), του Ενιαίου Συστήματος Ελέγχου Πληρωμών Συντάξεων (Ήλιος»), του Εθνικού Μητρώου Ασφάλισης – Ασφαλιστικής Ικανότητας με την Ενιαία Αρχή Πληρωμών, το μητρώο μισθωτών του ιδιωτικού τομέα (σύστημα «Εργάνη») προβλέπει προσθήκη σε τροπολογία που κατατέθηκε την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου στη Βουλή από τον υπουργό Εργασίας, κ. Γιάννη Βρούτση.

Χαρακτηριστικά στην προσθήκη αυτή προβλέπεται ότι «κατόπιν σχετικής συμφωνίας με την ΗΔΙΚΑ Α.Ε., οι φορείς που καταβάλλουν πάσης φύσεως, πληρωμές, επιδοτήσεις, αποζημιώσεις, επιχορηγήσεις και δανειοδοτήσεις, μπορούν να αποστέλλουν οι ίδιοι στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα τα ποσά προς πίστωση των δικαιούχων και τα ποσά προς πίστωση των λογαριασμών των ασφαλιστικών οργανισμών κατόπιν της ανωτέρω διασταύρωσης και αποστολής των αναγκαίων στοιχείων από την ΗΔΙΚΑ ΑΕ στους ανωτέρω φορείς.»

Η ΗΔΙΚΑ Α.Ε. διασταυρώνει τα αρχεία του Ενιαίου Συστήματος Ελέγχου Πληρωμών Συντάξεων και του Εθνικού Μητρώου Ασφάλισης – Ασφαλιστικής Ικανότητας με τα μητρώα μισθωτών της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών, το μητρώο μισθωτών του ιδιωτικού τομέα του πληροφοριακού συστήματος Εργάνη, τα στοιχεία των προστατευόμενων μελών του εντύπου Ε1 της φορολογικής δήλωσης και τα στοιχεία του εντύπου Α21 του ΟΓΑ.»

Εξάλλου στην τροπολογία προβλέπεται ότι «στο πληροφοριακό σύστημα της Ηλεκτρονικής Ακαδημαϊκής Ταυτότητας των φοιτητών και σπουδαστών, εισάγεται ο ΑΜΚΑ και ακολούθως διασυνδέεται με το μητρώο ΑΜΚΑ-ΕΜΑΕΣ για την παρακολούθηση της διατήρησης της φοιτητικής και σπουδαστικής ιδιότητας των προστατευόμενων μελών των ασφαλισμένων.»

paseges.gr

Αφήστε μια απάντηση